novinky

Ekonom-online se naučil hradit vystavené faktury

Ekonom-online se v první půlce prázdnin učil, jak hradit vystavené faktury, a nyní se Vám může předvést, jak to zvládá.Nyní můžete fakturu jednoduše uhradit přímo na její obrazovce, a to buď úplně nebo i částečně. Navíc si můžete z úhrady vytisknout příjmový pokladní doklad jako je tento.

Doufáme, že se Vám tato nová vlastnost aplikace bude líbit a přejeme Vám hezkou druhou polovinu prázdnin.