novinky

Režim přenesení daňové povinnosti

Ekonom-online se naučil novou věc. Od dnešního dne Vám dovolí vystavovat faktury v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP). A to jak v tuzemské, tak i v cizí měně. Kód RPDP jednoduše vyberete ze seznamu na položce vystavené faktury. V seznamu je popsáno i to, k čemu se může daný kód použít.Tisková sestava faktury vystavené v RPDP přehledně zobrazí jeden seznam pro klasické položky následovaný seznamem položek v RPDP. Sumarizace obsahuje sumu všech položek v RPDP. Sestava faktury v RPDP obsahuje samozřejmě také text informující zákazníka o daňové povinnosti.